یاد بگیر مهربون باشی
یاد بگیر مهربون باشی
تعداد بازدید : 216
Border circle
مرضیه میرذوالفقاری

کتابشو بستم. جامدادی رو که چند لحظه پیش از شدت عصبانیت پرت کردم برداشتم.مداداشو یکی یکی گذاشتم سر جاش .کنارش نشستم بغلش کردم ، بوسیدمش. سرشو بوسیدم ، موهای عرق کردشو ، پیشونیشو ، گونه بر افروختشو .

گفتم نمی خوام هیچی بشی ، نمی خوام دکتر و مهندس  و خلبان شی.می خوام یاد بگیری مهربون باشی . نمی خوام خوشنویسی یا چندتا زبون یاد بگیری.می خوام تا وقت داری کودکی کنی. شاد باش و سرزنده . قوی باش حتی اگه ضعیف ترین شاگرد کلاس شدی.

پشت همون میز آخر هم میشه از زندگی لذت برد.

بهش گفتم تو بده بستون درس و امتحان و نمره هر چی تونستی یاد بگیر ، ولی حواست باشه از دنیای قشنگ خودت چیزی مایه نذاری!

کنار هم نشستیم و پاپ کورن خوردیم و فیلم دیدیم ، و من تمام مدت به خود و یک زندگی ای فکر میکردم که اونقدر جدی گرفته بودمش.

زندگی ای که برای من مثل یه مسابقه بود و من تو رویای مدالاش غرق شده بودم و تمام روزهاش رو دویده بودم. هیچکس حتی برای لحظه ای منو متوقف نکرده بود.

هیچکس نگفته بود لحظه ای وایستا و کودکی کن.

هیچکس نگفته بود زرنگترین شاگردا خوشبخت ترین ها نیستن.

گفتنش از باورش هم سخت تره ، اما من حتی نمی دونستم دنیای من هم میتونسته قشنگ باشه.

چطور باید بزرگ می شدم وقتی کودک نبودم ! وقتی هیچکسی نبودم !

زیز [ zeez ] چیست؟
زیز آوای جیرجیرکهاست ، جیرجیرکها یک کلمه بیشتر ندارند با همان یک کلمه هم بی شک چیزی به جز دوستت دارم نمی گویند دیوانه که نیستند کدام حرف را می شود تا صبح بیدارماند و تکرار کرد.
تنها صفحه رسمی ما در اینستاگرام
تمام مطالب و طرح های رسانه مهرورزی ، مختص این رسانه تولید شده است و باز انتشار یا استفاده از آنها فقط با کسب اجازه کتبی مجاز است.