چشمهای تو
چشمهای تو
تعداد بازدید : 124
Border circle
حمید ضیایی

شود تا ظلمتم از بازی چشمت چراغانی
مرا درياب ، ای خورشيد در چشم تو زندانی !

خوش آن روزي كه بينم باغ خشك آرزويم را
به جادوی بهار خنده هايت می شكوفانی

بهار از رشك گل های شكرخند تو خواهد مرد
كه تنها بر لب نوش تو مي زيبد ، گل افشانی

شراب چشم هاي تو مرا خواهد گرفت از من
اگر پيمانه ای از آن به چشمانم بنوشانی

يقين دارم كه در وصف شكرخندت فرو ماند
سخن ها برلب «سعدی» قلم ها در كف «مانی»

نظر بازی نزيبد از تو با هر كس كه مي بينی
اميد من ! چرا قدر نگاهت را نمی دانی؟


حسین منزوی

زیز [ zeez ] چیست؟
زیز آوای جیرجیرکهاست ، جیرجیرکها یک کلمه بیشتر ندارند با همان یک کلمه هم بی شک چیزی به جز دوستت دارم نمی گویند دیوانه که نیستند کدام حرف را می شود تا صبح بیدارماند و تکرار کرد.
تنها صفحه رسمی ما در اینستاگرام
تمام مطالب و طرح های رسانه مهرورزی ، مختص این رسانه تولید شده است و باز انتشار یا استفاده از آنها فقط با کسب اجازه کتبی مجاز است.