کسی شبیه تو
کسی شبیه تو
تعداد بازدید : 92
Border circle

حال مرا کسی درک می کند

که در سراشیبی ترین نقطه ی این شهر 

به یاد کسی افتاده باشد

کسی شبیه تو

که تا دستهایت را باز می کردی

خطوط این جاده مرا به آغوشت می رساند

این سال ها اما

از تمام خیابان ها

جواب سربالا شنیده ام

می ترسم 

از مسیرهایی که منحرفت کرده اند

و دو راهی هایی

که در یکی بود و یکی نبود

مرا به پایان هیچ قصه ای نمی رسانند.

می ترسم و 

حال مرا 

تنها کلاغی درک می کند

که هیچ وقت به خانه اش نخواهد رسید.


نویسنده : منیره حسینی

زیز [ zeez ] چیست؟
زیز آوای جیرجیرکهاست ، جیرجیرکها یک کلمه بیشتر ندارند با همان یک کلمه هم بی شک چیزی به جز دوستت دارم نمی گویند دیوانه که نیستند کدام حرف را می شود تا صبح بیدارماند و تکرار کرد.
تنها صفحه رسمی ما در اینستاگرام
تمام مطالب و طرح های رسانه مهرورزی ، مختص این رسانه تولید شده است و باز انتشار یا استفاده از آنها فقط با کسب اجازه کتبی مجاز است.