زندگی ، در لحظه است
زندگی ، در لحظه است
تعداد بازدید : 198
Border circle
مرضیه میرذوالفقاری

عروسکی که تو ۵ سالگی خراب شد و کلی غصه اش رو خوردیم تو ده سالگی دیگه اصلا مهم نبود . 

نمره امتحانی که تو دبیرستان کم شدیم و اونقدر به خاطرش اشک ریختیم و روزگارمونو تلخ کرد تو دوران دانشگاه هیچ اهمیتی نداشت و کلا فراموش شده بود.

 آدمی که تو اولین سال دانشگاه اونقدر به خاطرش غصه خوردیم و اشک ریختیم بعدش فهمیدیم ارزشش رو نداشته و دنیامونو ویران کرده بود ، تو سی سالگی تبدیل به غباری از یک خاطره دور دور دور شده بود، که حتی ناراحتمونم نمی کرد.

چکی که برای پاس کردنش تو سی سالگی اونقدر استرس و بی خوابی کشیدیم ، تو چهل سالگی یه کاغذ پاره بی ارزش و فراموش شده ، شده بود.

پس یقین داشته باش  که مشکل امروزت اینقدرها که فکر میکنی بزرگ نیست.این یکی هم حل میشه ، میگذره ، تموم میشه.

زیز [ zeez ] چیست؟
زیز آوای جیرجیرکهاست ، جیرجیرکها یک کلمه بیشتر ندارند با همان یک کلمه هم بی شک چیزی به جز دوستت دارم نمی گویند دیوانه که نیستند کدام حرف را می شود تا صبح بیدارماند و تکرار کرد.
تنها صفحه رسمی ما در اینستاگرام
تمام مطالب و طرح های رسانه مهرورزی ، مختص این رسانه تولید شده است و باز انتشار یا استفاده از آنها فقط با کسب اجازه کتبی مجاز است.