عشق به این بزرگی !

عشق به این بزرگی !

این یک داستان واقعی است که در کشور ژاپن اتفاق افتاده است:

 

شخصی ، دیوار خانه اش را برای تغییر دکوراسیون خراب می کرد ( در خانه های ژاپنی، فضایی خالی بین دیوارهای چوبی قرار دارد ). این شخص در حین خراب کردن دیوار ، در فضای بین آن، مارمولکی را دید که میخی به پایش کوفته شده است. دلش سوخت ولی به یک باره کنجکاو شد!

 

وقتی میخ را بررسی کرد ، متعجب شد.این میخ تقریبا دو سال پیش ، زمانی که این خانه ساخته می شد،کوبیده شده است!

چه اتفاقی افتاده است ؟!!! مگر چنین چیزی امکان دارد؟!

چطور ممکن است که این مارمولک در چنین محیطی ، دوسال زنده ملنده باشد؟!

 

متحیر از این مساله ، کارش را متوقف کرد و در گوشه ای نشست و مارمولک را زیر نظر گرفت . دائما از خود می پرسید : در این مدت چکار می کرده؟! چگونه و چی می خورده ؟!

همان طور که به مارمولک نگاه می کرد،یک دفعه مارمولکی دیگر با غذایی در دهانش ظاهرشد.مرد به شدت منقلب شد...

 

اگر موجودی به این کوچکی بتواند عشقی به این بزرگی داشته باشد ، پس تصور کنید که ما تا چه حد، می توانیم عاشق شویم ...

جهت ثبت دیدگاه به حساب کاربری خود وارد یا ثبت نام کنید.
copyright 2014-2016 - www.zeez.ir